Tjänster

our-company (1)

PrioMotivera erbjuder tjänster som syftar till att stärka och utveckla individer och organisationer. Som kund kan du välja att nyttja hela eller delar av tjänsteutbudet, allt utifrån aktuella behov.

 

  • Stresshantering (individ och grupp)
  • Arbetslagsutveckling
  • Konflikthantering
  • Krishantering
  • Professionella samtal/coachning
  • Chefsstöd och ledarutveckling
  • Kartläggningar/analyser av verksamhet och arbetsmiljön
    Utbildningar inom det psykosociala området