Om företaget

our-company

Om Priomotivera

 

PrioMotivera ägs och drivs av Märit Norelius, socionom/beteendevetare. Vi har lång erfarenhet av att coacha och utveckla ledare och medarbetare i organisations- och personalfrågor. Stort fokus ligger på att utveckla medarbetarskapet och ledarskapet genom att förbättra kommunikationen, stärka relationerna och att underlätta samarbetet.

Välkommen att kontakta oss för en dialog!

Våra ledstjärnor:

Ansvar

Vi arbetar utifrån ett konsultativt arbetssätt och känner självfallet stort ansvar för uppdraget.
När vi accepterar ett uppdrag tar vi ansvar för att våra förslag till åtgärder är grundade på en
objektiv och professionell bedömning

Förtroende

När ni väljer att samarbeta med oss kan ni känna fullt förtroende för att vi på ett professionellt
sätt fullgör våra åtaganden. Vi lägger stor vikt vid hållbara relationer och vid att vårt arbete
håller hög kvalité.

Dialog

Vi eftersträvar att ha en öppen kommunikation och en tydlig dialog med kunden för att kunna
leverera det som behövs och efterfrågas. Under varje uppdrag kan kunden känna sig trygg med
att vi fortlöpande återkopplar och följer upp.

Glädje

Sist men inte minst genomsyras vårt företag av engagemang och arbetsglädje. Detta kommer
sig av att vi i PrioMotivera har en stark känsla av samhörighet och humor och våra
förhoppningar är att vi kan förmedla den känslan till våra kunder.